Sessionen

Første gang du kommer, skal du regne med, at sessionen tager omkring 1½ time. Efterfølgende sessioner vil tage mellem 1-1½ time. En session består af følgende dele.

Indledende samtale

Under den indledende samtale vil jeg stille nogle spørgsmål og vi vil her klarlægge dit problem og mål/ønske. Under samtalen vil vi bl.a. tale om, hvordan du gerne vil have det, hvorfor det er vigtigt for dig osv. De informationer jeg får under samtalen, vil danne grundlaget for hypnose sessionen.
Den første gang du kommer, vil vi tale noget mere om hypnose generelt. Jeg vil her informere om hypnose og selve behandlingen. Jeg vil opfordre dig til, at stille alle de spørgsmål du har behov for, da det er vigtigt, at du føler dig tryg inden hypnosen.

Tranceforløbet

Tranceforløbet begynder med, at jeg guider dig ned i en dejlig behagelig afslapning og trance. I trancetilstanden skabes der kontakt med dit ubevidste sind. Den forandring og det mål/ønske som vi berørte under den indledende samtale, vil her blive introduceret for dit ubevidste sind og forandringen sker således på det ubevidste plan. Hvis jeg siger noget, du ikke er indforstået med, vil du automatisk reagere afvisende og evt. glide helt ud af trancen.
Til slut vil jeg guide dig ud af trancen og vi afslutter behandlingen med en kortere samtale.

 

Opfølgende samtale

Vi vil her runde sessionen af. Hvis du har brug for det, kan vi tale om din oplevelse eller hvis du evt. har nogle spørgsmål.