Hvad er det, der er så godt ved hypnose? Den store fordel ved hypnose er, at det kan bruges på stort set alle problemer og alle områder af livet. I hypnose eller trance arbejdes der direkte med det ubevidste og dets ressourcer. Når man arbejder med terapi, siger man, at  problemet findes i det bevidste sind og løsningen findes i det ubevidste. Med hypnose har vi en direkte vej til det ubevidste. Det bevidste sind får ikke mange chancer for at gribe forstyrrende ind i processen. Derfor er hypnose et uvurderligt terapeutisk redskab. Men hypnose kan også bruges på mange andre områder. Hvis man ønsker flere ressourcer sit liv, f.eks. som underviser, som leder, i en indlæringssituation, som mor eller hvad, man nu har behov for, så er hypnose også excellent, fordi man i en  trance på forskellig måde kan bede det ubevidste kontakte alle de ressourcer, man har brug for, og det kan gøres ret effektivt. Hvad er egentlig hypnose? Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand, en trancetilstand. Hypnose eller trance er ikke noget nyt. I årtusinder har mennesker kendt og brugt trancetilstande, som de er kommet i ved hjælp af f.eks. danse, sange, ritualer mm. Vi kender alle til trancetilstande. Vi er i naturlige trancetilstande flere gange om dagen. Blandt andet om morgenen når vi er i tilstanden mellem søvn og vågen  og om aftenen når vi er mellem vågen og søvn. Vi kan også opleve at være i en naturlig trancetilstand, når vi kører bil, ser fjernsyn eller foretager os andet, som vi er helt opslugt af. Forskellen mellem den naturlige trancetilstand og hypnoseterapi er, at hypnosen altid har et terapeutisk formål.  Man kan også definere en hypnotisk trancetilstand som en indadrettet tilstand, hvor man er i kontakt med tilstande og ressourcer, som man normalt ikke er i kontakt med. Hos mig er hypnosens eneste formål, at skabe de forandringer du selv ønsker. Jeg kan ikke få dig til at gøre noget, der går imod dine værdier. Hvordan foregår en hypnose-terapisession? Når man kommer til hypnoseterapi, starter man med en samtale, der afdækker problemet. Man taler om, hvordan man ønsker at have det i stedet for problemet, således at det bliver klart, i hvilken retning, man vil gå. Har man været i hypnose tidligere, tales om, hvilke fremskridt, der er opnået, og hvordan man kommer videre. Når samtalen er færdig, gør man sig parat i en behagelig stol og slapper af. Under hele forløbet vil hypnotisøren guide alt, hvad der foregår. Selve hypnosen starter som regel med, at man  ledes ind i en ind i en meget behagelig og dyb, afslappet tilstand. I denne tilstand giver hypnotisøren  forskellige instruktioner til underbevidstheden eller det ubevidste sind. Disse instruktioner påvirker sindet således, at det ændrer gamle mønstre og fremover får nye og bedre muligheder for at reagere. I nogle tilfælde vil hypnotisøren bede personens ubevidste give forskellige signaler for at checke, at processen forløber, som den skal. Hvordan det foregår, bliver aftalt undervejs. Når hypnosen er færdig, bliver man på en blid og behagelig måde ledt tilbage til virkeligheden igen. Man får al den tid, der er brug for, så man kommer tilbage og har det behageligt, er helt vågen og tilstede førend man går ud i den pulserende hverdag igen. Er man helt ”væk”, når man er i hypnose? Nogle mennesker tror, at man i hypnose er totalt sovende eller ”væk”. Hvis man var det, kunne scenehypnotisører jo ikke få folk til at lave mærkelige ting på scenen. Det mest almindelig er, at en del af bevidstheden er til stede og at man hører alt eller en del af det, der bliver siges. Det er også ganske almindeligt, at man glemmer det igen bagefter. Når man arbejder med hypnose over flere gange, kommer man som regel dybere og dybere for hver gang. Kan man risikere ikke at vågne op igen af en hypnose? Nej. Hypnose er den mest veldokumenterede psykologiske metode fremsat i bøger og tidsskrifter igennem flere hundrede år, og de viser, at alle vågner op. Det værste, der kan ske, er at man falder i søvn og får sig en dejlig lur på op til et par timer. Som hypnotisør har jeg tvært imod jævnligt oplevet personer, der har været i en så fantastisk behagelig og dejlig tilstand, at de gerne ville blive i denne tilstand et stykke tid efter, at det terapeutiske arbejde var gjort. Ind imellem har det taget op til 20 minutter førend personen har haft lyst til at vende tilbage. Kan alle hypnotiseres? Ja, hvis de vil! Nogle mennesker er fantastisk gode til at gå i trance, de fleste er rigtigt gode og nogle har brug for at prøve det nogle gange, før end at de går rigtigt dybt. Samspillet mellem klient og hypnotisør er også vigtigt i denne sammenhæng. Det går nemmest, når man kan føle sig afslappet og har tillid til hypnotisøren.
 Kilde og copyright:  Hypnose Skolen v/Bodil Møberg